Referentna lista


"SPAZ" nudi integralna i optimalna rješenja vendinga na teritoriju cijele Hrvatske. Potvrda kvalitete koju pruža firma "SPAZ" je preko 2400 lokacija u Hrvatskoj na kojima je instalirano više od 3000 vlastitih aparata npr. "KBC ZAGREB", "KBC Osijek", Zagrebački holding d.o.o., Medicinski, Ekonomski i Pravni fakultet, Sveučilište u Zadru i Rijeci, a od velikih sistema na području cijele Hrvatske našim aparatima uslužujemo VIPnet, INA d.d., Končar, HEP d.d, Mepas, LTH, Zračnu luku "dr. Franjo Tuđman" Zagreb, General Electric Hrvatska, Podravka, Belupo, NEXE, Starco, Hrvatska pošta d.d., ...

Tvornica "Kraš" proizvodi, po našoj licenci, čokoladu za aparate, a za ostale sirovine za tople napitke direktni smo uvoznik i distributer.

"SPAZ" direktno surađuje s najeminentnijim hrvatskim proizvođačima pića i snack proizvoda (Jamnica, Kraš, Maraska, Zvečevo, Atlantic Grupa...) kao i stranim tvrtkama (Coca cola, Ferrero,..)


Naši partneri